Category Archives: Haji

Paket Haji Plus

Hukum Haji dalam Islam

“Beritahukanlah kepada manusia, supaya (mengerjakan) haji, niscaya mereka datang kepada engkau dengan berjalan kaki dan (berkendaraan) atas unta kurus yang datang dari tiap tiap jalan yang jauh”
“Supaya mereka menghadiri beberapa manfaat untuk mereka dan supaya mereka menyebut nama Allah pada beberapa hari yang ditentukan atas makanan yang telah diberikan Allah kepada mereka, yaitu (daging) binatang ternak”
“Kemudian supaya mereka membuang kotorannya dan supaya mereka menyempurnakan nazarnya (korbannya) dan supaya mereka thawaf (mengelilingi) Baitullah yang telah lama”
(Quran Surat : Al Haj ayat 27,28,29)

“Di Baitullah ini terdapat bukti bukti sejarah yang meyakinkan, diantaranya tempat peribadatan Ibrahim, dan barang siapa yang masuk kesana, ia aman. Adalah menjadi Hak-Nya Allah, namun kewajiban manusia untuk menunaikan ibadah haji bagi orang yang mampu mengadakan perjalanan kesana. Barang siapa yang ingkar, maka Allah benar benar Maha Kaya, tidak memerlukan apa apa dari alam semesta”
(Quran Surat : Al Imran Ayat 97)

Paket Haji Plus Arminareka Perdana

Paket Haji Plus dari PT Arminareka Perdana, Travel Umroh dan Haji Plus terdiri dari dua pilihan jumlah hari yang dapat anda pilih sesuai dengan waktu yang tersedia, yaitu 19 hari (Non Arbain) dan 26 hari (Arbain)

Harga Paket Haji Plus 2014 antara Non Arbain dan Arbain sama yaitu :

 • USD 8.750 (Sekamar ber empat)
 • USD 9.250 (Sekamar ber tiga)
 • USD 9.750 (Sekamar ber dua)

Akomodasi Haji Plus :

Persyaratan Paket Haji Plus

 1. Foto copy KTP 5 lembar
 2. Foto copy Kartu Keluarga 5 lembar
 3. Foto copy Passport (dengan nama 3 suku kata) 3 lembar
 4. Foto copy Buku nikah / Akte lahir / Ijazah 3 lembar
 5. Foto warna dengan background Putih
  Wajah Close up 80%
  Berjilbab untuk wanita
  4 x 6 = 10 lembar
  3 x 4 = 40 lembar
 6. DP Rp. 5 juta + USD 4000 (Nomor Porsi)

Konsultasi dan Pendaftaran Haji Plus

Bila anda ingin mengetahui lebih lanjut untuk pendaftaran haji Plus dari Arminareka Perdana, silahkan menghubungi :

HP / Line : 0813 8163 2754
Email : arminajakarta@gmail.com

Incoming search terms:

 • biaya onh plus armina reka
 • haji khusus arminareka
 • besarnya biaya haji di pt armenareka perdana
 • haji plus arminareka perdana 2017
 • trafel haji plus arminareka
 • ongkos onh plus arminareka
 • arminareka berapaonh plus
 • armina haji
 • apa perbedaan haji non arbain dan arbain
 • apa arti haji plus arbain dan non arbain arminareka perdana

Perintah Allah mengenai Umroh dan Haji

Perintah Allah mengenai Umroh Dan Haji

Ibadah Haji sudah lama disyariatkan oleh Allah swt dan dilaksanakan ummat manusia sejak jaman Nabi Ibrahim as, jauh sebelum diperintahkan oleh Nabi Muhammad saw. Sebagian besar prosesi Ritual Ibadah Haji merupakan cermin kisah perjuangan Nabi Ibrahim dan keluarganya yang selama hidupnya terus menerus diuji Allah dengan berbagai tugas dan ujian untuk membuktikan kecintaannya kepada Allah. Namun dengan penuh keteguhan dan pengorbanan beliau lulus melewati berbagai ujian dan dijadikan contoh suri tauladan bagi ummat manusia hingga akhir jaman dengan diabadikan dalam Al Qur’an

Perintah Allah mengenai Umroh dan Haji

Salah satu ujian yang diberikan kepada Ibrahim adalah membangun Kabah yang rusak akibat banjir jaman nabi Nuh sebagaimana firman Allah dalam QS Al Baqoroh 125 :
Dan (ingatlah), ketika Kami menjadikan rumah itu (Baitullah) tempat berkumpul bagi manusia dan tempat yang aman. dan Jadikanlah sebahagian maqam Ibrahim tempat shalat. dan telah Kami perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail: “Bersihkanlah rumah-Ku untuk orang-orang yang thawaf, yang i’tikaf, yang ruku’ dan yang sujud”.

Umroh dan Haji

Selesai membangun Kabah, Allah swt memerintahkannya menyeru manusia untuk melaksanakan haji. Allah berfirman dalam QS Al Hajj 26-27:
Dan (ingatlah), ketika Kami memberikan tempat kepada Ibrahim di tempat Baitullah (dengan mengatakan): “Janganlah kamu memperserikatkan sesuatupun dengan aku dan sucikanlah rumahKu ini bagi orang-orang yang thawaf, dan orang-orang yang beribadat dan orang-orang yang ruku’ dan sujud. Dan berserulah kepada manusia untuk mengerjakan haji, niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki, dan mengendarai unta yang kurus yang datang dari segenap penjuru yang jauh,

Nabi Ibrahim berkata kepada Allah Taala, “Wahai Tuhan! Bagaimana suaraku akan sampai?” Allah Taala berfirman, “Serulah! Aku yang akan membuat suaramu sampai”.

Kemudian Nabi Ibrahim as. naik ke gunung Qubaisy (pada riwayat lain, beliau menggunakan batu yang kini menjadi maqam Ibrahim yang secara otomatis naik melebihi ketinggian gunung yang ada di Mekah) sambil menghadapkan wajahnya ke Timur dan Barat beliau berseru, “Wahai sekalian manusia, telah diwajibkan kepadamu menunaikan ibadah haji ke Baitul Atiq, maka sambutlah perintah Tuhanmu Yang Maha Agung. “

Seruan tersebut didengar oleh setiap manusia baik yang sudah lahir maupun yang masih berada dalam sulbi laki-laki dan rahim wanita (manusia yang belum lahir) kemudian disambut oleh orang yang telah ditetapkan dalam ilmu Allah bahwa ia akan melaksanakan haji, dengan berkata “Telah saya penuhi panggilan-Mu, Ya Allah! Telah saya penuhi panggilan-Mu.”

Mereka yang menjawab sekali akan berhaji sekali yang menjawab dua kali akan berhaji dua kali dan seterusnya. Mereka yang tidak menjawab panggilan tersebut maka dia tidak akan melaksanakan haji seumur hidupnya.

Allah swt memuliakan Ibrahim as sebagai Kekasih Allah dan mengabulkan doanya agar Mekah menjadi negeri yang diberkati dan menurunkan seorang Rasul dari penduduk Mekah sebagaimana yang dinyatakan dalam QS Al Baqoroh: 126-129:

Dan (ingatlah), ketika Ibrahim berdoa: “Ya Tuhanku, Jadikanlah negeri ini, negeri yang aman sentosa, dan berikanlah rezki dari buah-buahan kepada penduduknya yang beriman diantara mereka kepada Allah dan hari kemudian. Allah berfirman: “Dan kepada orang yang kafirpun aku beri kesenangan sementara, kemudian aku paksa ia menjalani siksa neraka dan Itulah seburuk-buruk tempat kembali”.
Dan (ingatlah), ketika Ibrahim meninggikan (membina) dasar-dasar Baitullah bersama Ismail (seraya berdoa): “Ya Tuhan Kami terimalah daripada Kami (amalan kami), Sesungguhnya Engkaulah yang Maha mendengar lagi Maha Mengetahui”. “Ya Tuhan Kami, Jadikanlah Kami berdua orang yang tunduk patuh kepada Engkau dan (jadikanlah) diantara anak cucu Kami umat yang tunduk patuh kepada Engkau dan tunjukkanlah kepada Kami cara-cara dan tempat-tempat ibadat haji Kami, dan terimalah taubat kami. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang. “Ya Tuhan Kami, utuslah untuk mereka sesorang Rasul dari kalangan mereka, yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayat Engkau, dan mengajarkan kepada mereka Al kitab (Al Quran) dan Al-Hikmah (As-Sunnah) serta mensucikan mereka. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana.

Perintah Umroh dan Haji kepada Nabi Muhammad

Perintah menunaikan ibadah haji turun pada tahun ke-9 Hijrah sesuai firman Allah dalam QS Ali Imron 96-97:
“Sesungguhnya rumah yang mula-mula dibangun untuk (tempat beribadat) manusia, ialah Baitullah yang di Bakkah (Mekah) yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi semua manusia. Padanya terdapat tanda-tanda yang nyata, (di antaranya) maqam Ibrahim; Barangsiapa memasukinya (Baitullah itu) menjadi amanlah dia; mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, Yaitu (bagi) orang yang sanggup Mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barangsiapa mengingkari (kewajiban haji), Maka Sesungguhnya Allah Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam.”

Walaupun ibadah haji merupakan syariat Nabi Ibrahim sebagaimana yang diajarkan Allah kepada beliau, namun Rasulullah Muhammad saw telah memperbaharui perintah ibadah haji dengan menunjukkan cara manasik yang benar dan membersihkannya dari kemusyrikan bada ditinggal Nabi Ibrahim as.

Kalaupun ada kesamaan ritual ibadah haji dengan jaman jahiliyah, Rasulullah Saw telah menghilangkan unsur syiriknya. Para sahabat mulanya khawatir ketika diperintahkan melaksanakan sa’i, karena di masa jahiliyah menjadi tempat berhala takut bercampur dengan kemusyrikan dan perbuatan Jahiliyah. Namun Allah menghapus kekhawatiran tersebut dalam firmannya :

“Sesungguhnya Shafaa dan Marwa adalah sebagian dari syiar Allah. Maka barangsiapa beribadah haji ke Baitullah atau berumrah maka tidak ada dosa baginya mengerjakan sa’i antara keduanya. Barangsiapa yang mengerjakan kebajikan dengan kerelaan hati. Sesungguhnya Allah Maha Mensyukuri kebaikan lagi Maha Mengetahui”. (QS Al Baqarah 158).

Hukum Umroh dan Haji

Sebagaimana wajibnya Ibadah Haji maka umrah pun hukumnya wajib yaitu umrah yang pertama kali dilakukan dan yang karena untuk menunaikan nazar. Umrah selanjutnya berubah hukumnya menjadi sunnah. Firman Allah dalam QS Al Baqarah 196:
Dan sempurnakanlah ibadah haji dan ‘umrah karena Allah. jika kamu terkepung (terhalang oleh musuh atau karena sakit), Maka (sembelihlah) korban yang mudah didapat, dan jangan kamu mencukur kepalamu, sebelum korban sampai di tempat penyembelihannya. jika ada di antaramu yang sakit atau ada gangguan di kepalanya (lalu ia bercukur), Maka wajiblah atasnya berfid-yah, Yaitu: berpuasa atau bersedekah atau berkorban. apabila kamu telah (merasa) aman, Maka bagi siapa yang ingin mengerjakan ‘umrah sebelum haji (di dalam bulan haji), (wajiblah ia menyembelih) korban yang mudah didapat. tetapi jika ia tidak menemukan (binatang korban atau tidak mampu), Maka wajib berpuasa tiga hari dalam masa haji dan tujuh hari (lagi) apabila kamu telah pulang kembali. Itulah sepuluh (hari) yang sempurna. demikian itu (kewajiban membayar fidyah) bagi orang-orang yang keluarganya tidak berada (di sekitar) Masjidil Haram (orang-orang yang bukan penduduk kota Mekah). dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah sangat keras siksaan-Nya.

Umroh dan Haji Rosulullah SAW

Rasulullah hanya sekali melaksanakan ibadah haji seumur hidup yang sekaligus merupakan haji wada’ (Haji Perpisahan) pada tahun 10 H. Pelaksanaannya diikuti 100 Ribu kaum muslimin sehingga banyak saksi yang melihat bagaimana Rasulullah melaksanakan manasik haji.

Umrah dilaksanakan Rasulullah sebanyak 4 kali dalam tahun yang berbeda setelah beliau berada di Madinah yaitu :
1. Tahun ke 6 Hijrah diikuti 1400 sahabat, namun tidak terlaksana karena dihalangi kafir quraisy yang akhirnya melahirkan perjanjian Hudaibiyah.
2. Tahun ke 7 Hijrah sebagai umrah pengganti.
3. Tahun ke 8 H setelah penaklukan Thaif dengan miqat di Ji’ronah. Umrah ini juga sebagai umrah pengganti karena ketika Rasulullah menaklukkan Makah pada bulan Ramadhan tidak melakukan umrah.
4. Tahun ke 10 H, yang dilaksanakan bersamaan dengan Haji Wada dengan miqat dan ihram di Dzul Hulaifah (bir Ali).

Kepada orang yang mampu berhaji namun enggan mengerjakannya, Allah menyindirnya dengan firman :

”Barangsiapa mengingkari (kewajiban haji) maka sesungguhnya Allah Maha kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam” (QS Ali Imron:97).

Rasulullah saw pun menyampaikan ancaman dengan menyamakan orang yang mampu berhaji tapi tidak berhaji sebagai orang kafir ”Barang siapa yang telah memiliki bekal dan kendaraan lalu tidak berhaji maka bila mati, ia mati sebagai yahudi atau nasrani”.

Kepada orang yang menunda-nunda pelaksanaan ibadah umroh dan haji nya, Rasulullah mengingatkan: “Bersegeralah melaksanakan haji, karena sesungguhnya seorang di antara kamu tidak mengetahui apa yang akan merintanginya.”( HR. Ahmad).

Jadi, janganlah enggan atau menunda-nunda pelaksanaan ibadah umroh dan haji. Laksanakan ketika dirasa cukup memiliki bekal dan selagi masih muda. Insya Allah akan menjadi berkah bagi kehidupan kita.

Orang yang mendapat keutamaan Haji disebut Haji Mabrur. Mabrur berasal dari akar kata”al-birr” yang bermakna “ketaatan”. Haji yang Mabrur berarti tata cara hajinya dilaksanakan sesuai ketentuan Allah dan Rasulullah, tidak dicemari bid’ah, perbuatan dosa, serta mampu meningkatkan kualitas diri melalui kontribusi amar ma’ruf nahi munkar sehingga tampil sebagai sosok yang digambarkan Rasulullah yaitu : “Sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak memberi manfaat bagi manusia”.

Sabda Rasulullah saw:…
وَ الْحَجُّ الْمَبْرُوْرُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلاَّ الْجَنَّةَ
“Dan haji mabrur itu tiada balasan bagi-nya melainkan Surga” (Al Hadits)

Kemudahan Umroh dan Haji

PT Arminareka Perdana memberikan Solusi Umroh dan Haji untuk anda semua. Semua dimulai dengan niat melalui DP Umroh 3,5 juta dan DP Haji 5 juta (ditambah usd 4000 bila ingin langsung mendapat nomor porsi). Selanjutnya untuk pelunasan dapat di cicil atau ikut melakukan syiar Umroh dan Haji. Insya Allah untuk Umroh bisa berangkat dalam 6 – 12 bulan. Sedangkan untuk Haji sesuai dengan waktu tunggu nomor porsi.

Silahkan bergabung dengan kami untuk mendapatkan tips dan bimbingan dalam menjalankan solusi umroh dan haji dari Arminareka Perdana. Bagi yang berusaha dan sabar, Insya Allah, Allah akan membuka kemudahan dan pintu rezeki kepada kita untuk menjalankan ibadah Umroh dan Haji.

Pendaftaran Umroh dan Haji

Untuk Konsultasi dan Pendaftaran Umroh dan Haji silahkan Hubungi :
Ardiansyah A P
Tlp : 021-70253272
HP : 0816 192 2910 / 0813 8163 2754
Line/WA : 0813 8163 2754
BB : 7CAD9F2E
Ruko No. 83C Lantai 2
Jl. Kebayoran Baru No. 83
Jakarta Selatan 12240

Incoming search terms:

 • ayat tentang umroh
 • ayat alquran tentang umroh
 • perintah umroh
 • perintah umroh dalam al quran
 • perintah haji dan umroh
 • dalil tentang umroh
 • Perintah umrah
 • ayat alquran tentang umrah
 • ayat umroh
 • ayat tentang umrah

Kisah Sukses Usaha Travel Umroh Arminareka Perdana

Kisah Sukses Usaha Travel Umroh Arminareka Perdana Darnelly GurilKisah sukses usaha travel umroh Arminareka Perdana yang berhasil mengembangkan usaha travel umroh dengan menggunakan sistim pemasaran berjenjang syariah berhasil membantu ribuan orang jamaah menjadi agen dan perwakilan usaha travel Umroh Arminareka Perdana mengantarkan perusahaan Arminareka Perdana menjadi perusahaan travel umroh terbesar yang telah memberangkatkan jamaah lebih dari 80.000 orang sampai dengan tahun 2014.

Kisah sukses usaha travel umroh Arminareka Perdana tampil di media cetak Majalah Elshinta, yang merupakan majalah Peluang dan Inspirasi Bisnis di Indonesia, pada edisi Januari 2014/Tahun 6. Kisah sukses menceritakan banyak kisah jamaah yang tidak memiliki dana yang cukup untuk menjalankan ibadah umroh dan haji, dapat menggapai niat nya untuk berumroh dan berhaji dengan ikut melakukan syiar umroh ke Baitulloh melalui Arminareka Perdana. Kisah sukses usaha travel umroh diangkat dari berbagai kalangan mulai dari pengusaha, guru, perawat, karyawan, dan lainnya, yangberhasil  mencapai impiannya beribadah umroh, melalui syiar umroh bersama arminareka perdana, bahkan tidak hanya bisa berangkat ke tanah suci, rezeki juga tercurah dari pendapatan yang mencapai puluhan bahkan ratusan juta rupiah dalam setahun. Sehingga dapat meningkatkan taraf hidup keluarganya.

Kisah Sukses Usaha Travel Umroh dan Haji Plus Arminareka Perdana

Continue reading Kisah Sukses Usaha Travel Umroh Arminareka Perdana

Incoming search terms:

 • kisah sukses arminareka perdana
 • cara sukses syiar umroh arminareka perdana
 • bisnis travel umroh
 • cara menjalankan bisnis arminareka
 • peluang bisnis arminareka
 • kisah arminareka
 • usaha arminareka
 • cara bisnis arminareka
 • kiat sukses di arminareka
 • kiat sukses di arminareka perdana

Vaksin Meningitis

Vaksin Meningitis – Pengertian

Meningitis adalah radang pada membran pelindung yang menyelubungi otak dan sumsum tulang belakang, yang secara kesatuan disebut meningen. Radang dapat disebabkan oleh infeksi oleh virus, bakteri, atau juga mikroorganisme lain, dan walaupun jarang dapat disebabkan oleh obat tertentu. Meningitis dapat menyebabkan kematian karena radang yang terjadi di otak dan sumsum tulang belakang; sehingga kondisi ini diklasifikasikan sebagai kedaruratan medik.

Gejala umum dari meningitis adalah sakit kepala dan leher kaku disertai oleh demam, kebingungan atau perubahan kesadaran, muntah, dan kepekaan terhadap cahaya (fotofobia) atau suara keras (fonofobia). Anak-anak biasanya hanya menunjukkan gejala nonspesifik, seperti lekas marah dan mengantuk. Adanya ruam merah dapat memberikan petunjuk penyebab dari meningitis; contohnya, meningitis yang disebabkan oleh bakteri meningokokus dapat ditunjukkan oleh adanya ruam merah.

Tindakan punksi lumbal dilakukan untuk mendiagnosa ada tidaknya meningitis. Jarum dimasukkan ke dalam kanalis spinalis untuk mengambil sampel likuor serebrospinalis (LCS), yang menyelubungi otak dan sumsum tulang belakang. LCS diperiksa di laboratorium medis. Penanganan pertama pada meningitis akut terdiri dari pemberian secara tepat berbagai antibiotik dan kadang-kadang obat antivirus. Kortikosteroid juga dapat digunakan untuk mencegah terjadinya komplikasi karena radang yang berlebihan. Meningitis dapat mengakibatkan konsekuensi jangka panjang seperti ketulian, epilepsi, hidrosefalus dan defisit kognitif, terutama bila tidak dirawat dengan cepat. Beberapa jenis meningitis (misalnya yang berhubungan dengan meningokokus, Haemophilus influenzae type B,pneumokokus atau infeksi virus mumps) dapat dicegah oleh imunisasi / vaksin Meningitis

Vaksin Meningitis – Biaya

Biaya Vaksin Meningitis sekitar Rp 350.000, tergantung dari Jenis Vaksin yang digunakan. Proses standarnya adalah Pendaftaran, menunggu giliran di Vaksin, Vaksinasi, Foto, Menunggu Penerbitan Buku Kuning Vaksin Meningitis.

Persyaratan yang perlu dibawa : fotocopy KTP, Fotocopy Pasport, Pas Foto 4×6 1 lembar.

Contoh buku vaksin Meningitis
Contoh buku vaksin Meningitis

Vaksin Meningitis – Lokasi vaksinasi

Lokasi Vaksin Meningitis tersedia di Bandara di Seluruh Indonesia.

Lokasi Vaksi Meningitis di Jakarta, ada di beberapa tempat.
Sebaiknya menanyakan lewat telepon terlebih dahulu, untuk jam pendaftaran dan penyuntikan, karena masing masing tempat berbeda.

Alamat Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) DKI Jakarta
 • Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Kelas I Tanjung Priok, Jl. Nusantara No 2, Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Telepon : 021-43931045, Fax: 021-43931045
  Lokasi Balai Kesehatan Priok: di dalam pelabuhan Tanjung Priok, depan kantor Bea Cukai. Buka dari 8 pagi sampai 3 sore, setiap hari Senin sampai Jumat. Notelp: 021-43931045, 021-4373266.
 • Halim
  KKP Bandara Halim Perdanakusuma
  (021) 8000166, 8098665
 • Cengkareng.
  KKP Bandara Soekarno Hatta, Cengkareng
  (021) 5502277, 5506068


  Alamat Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Aceh
  • Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Kelas III Lhokseumawe, Jl. Banda Aceh / Medan KM 267, Meuria Paloh, Lhokseumawe, Telepon : 0645-43154, Fax: 0645-45869
  • Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Kelas III Banda Aceh, Jl. Dr. Mr. Moh. Hasan, Lampeunerut, Gampong, Aceh Besar, Telepon : 0651-34169
  • Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Kelas III Sabang, Jl. By Pass Km 6, Cot Ba’u, Kec. Sukajaya, Sabang Telepon : 0652-3324128, Fax: 0652-3324131
  Alamat Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Sumatera Utara
  • Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Kelas I Medan, Jl. Veteran No.219, Belawan, Medan, Telepon : 061-6941343, Fax 061-6941343
  Alamat Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Riau
  • Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Kelas II Pekanbaru, Jl Kaharudin NST No. 27, Pekanbaru, Telepon : 0761-674851, Fax: 0761-674851
  • Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Kelas III Dumai, Jl. Datuk Laksamana, Dumai Telepon : 0765-38267, Fax: 38267
  • Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Kelas III Tembilahan, Jl. Jendral Sudirman No.69, Tembilahan, Telepon : 0768-21341, Fax: 0768-21086
  Alamat Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Jambi
  • Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Kelas III Jambi, Jl Raya MTQ No. 2, Kel. Talang Bakung, Jambi, Telepon :0741-573432, Fax: 0741-571525
  Alamat Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Sumatera Barat
  • Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Padang, Jl. Cirebon No. 8, Teluk Bayur, Padang, Telepon : 0751-61637, Fax: 0751-61637
  Alamat Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Sumatera Selatan
  • Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Kelas II Palembang, Jl. Letjend Harun Sohar, Lrg. Bambu Kuning No 22, Palembang, Telepon : 0711-420103, Fax: 0711-413989
  Alamat Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Bengkulu
  • Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Kelas III Bengkulu, Jl. RE. Martadinata No. 18, Pulau Baaj, Bengkulu, Telepon : 0736-51616, Fax: 0736 52701
  Alamat Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Lampung
  • Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Kelas II Panjang, Jl. Sumatera, Pelabuhan Panjang, Bandar Lampung, Telepon : 0721-31144, Fax 0721-342799
  Alamat Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Bangka Belitung
  • Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Kelas III Pangkal Pinang, Jl. Yos Sudarso No.47, Pangkal Pinang, Telepon : 0717-422645, Fax: 0717-422654
  Alamat Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Kepulauan Riau
  • Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Kelas I Batam, Jl. Lumba-lumba No.5, Batu Ampar, Batam, Telepon : 0778-412532, Fax: 0778-412469
  • Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Kelas II Tanjung Pinang, Jl. SM. Amin, Tanjung Pinang, Telepon : 0771-21652, Fax: 0771-313033
  • Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Kelas II Tanjung Balai Karimun, Jl. Yos Sudarso No.103, Tanjung Balai Karimun, Telepon : 0777-21170, Fax: 0777-21820
  Alamat Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Banten
  • Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Kelas I Soekarno Hatta, Area Perkantoran Bandara Soekarno Hatta, Telepon : 021-5506068, Fax 021-5502277
  • Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Kelas II Banten, Jl. Mayjen Sutoyo No.21, Desa Gerem, Cilegon Banten, Telepon :0254-5712491, Fax: 0254-5712491
  Alamat Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Jawa Barat
  • Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Bandung, Jl. Pajajaran No. 156, Bandara Husein Satra Negara Cicendo, Bandung, Telepon : 022-6043378, Fax: 022-6043378
  • Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Kelas II Cirebon, Jl. Kalimantan No.1, Cirebon, Telepon : 0231-209248
  Alamat Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Jawa Tengah
  • Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Kelas II Cilacap, Jl. Selat Madura No. 7, Cilacap, Telepon : 0282-534825, Fax: 0282-534825
  • Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Kelas II Semarang, Jl.M. Pardi No. 2, Pelabuhan Tanjung Emas, Semarang, Telepon : 024-3543424
  Alamat Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) di Yogyakarta
  • Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Kelas IV Yogyakarta, Jl. Ring Road Utara No.8, Maguwoharjo Depok, Sleman, Telepon : 0274-484259, Fax: 0274-484259
  Alamat Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Jawa Timur
  • Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Kelas I Surabaya, Jl. Perak Timur 514-516, Surabaya, Telepon : 031-3923901, Fax 3923902
  • Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Kelas II Surabaya, Jl. Raya Bandara Juanda Surabaya
  • Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Kelas II Probolinggo, Jl. Tanjung Tembaga Baru, Probolinggo, Telepon : 0335-421918, Fax: 0335-421918
  Alamat Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Bali
  • Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Kelas I Denpasar, Jl. Air Port Ngurah Rai, Tuban, Badung, Denpasar, Telepon : 0361-9351033, Fax 0361-9361881
  Alamat Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Kalimantan Barat
  • Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Kelas II Pontianak, Jl. Pak Kasih, Gg. Merak III Block C No.1-2, Pontianak, Telepon : 0561-732540, Fax: 0561-766695
  Alamat Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Kalimantan Tengah
  • Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Kelas III Palangkaraya, Jl. Samudera No.31, Pulang Pisau, Telepon : 0513-61069, Fax: 0513-61177
  • Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Kelas III Sampit, Jl. Pramuka No. 67, Sampit, Telepon : 0531-5723005, Fax: 0531-21700
  Alamat Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Kalimantan Selatan
  • Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Kelas II Banjarmasin, Jl. Belitung Darat No 118 A, Banjarmasin, Telepon : (0511) 3353948 / (0511) 3353948
  Alamat Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Kalimantan Timur
  • Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Kelas II Samarinda, Jl. Lumba-lumba No.1, Samarinda, Telepon : 0541-742564, Fax: 0541-7778376
  • Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Kelas II Balikpapan, Jl Pelita RT 11, Kel. Sepingan Raya, Telp: 0542-7570108, Fax: 0542-7570109
  • Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Kelas II Tarakan, Jl. Mulawarman No. 1, Kel. Karang Anyar, Kec. Tarakan Barat, Telepon : 0551-21334, Fax: 0551-25120
  Alamat Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Sulawesi Utara
  • Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Kelas II Manado, Jl Raya Koka Link 2, Komplek Bandara Udara Sam Ratulangi, Mapanget, Manado, Telepon : 0431-811104, Fax: 0431-812476
  • Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Kelas III Bitung, Jl. DS. Sumolang No. 93, Bitung, Telepon : 0438-21076, Fax: 0438-21884
  Alamat Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Sulawesi Tengah
  • Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Kelas III Poso, Jl. Yos Sudarso No. 30, Poso, Telepon : 0452-21540
  • Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Kelas III Palu, Jl. Samudera Kompleks Pelabuhan Pantoloan, Palu, Telepon : 0451-491096, Fax: 0451-492631
  Alamat Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Sulawesi Selatan
  • Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Kelas I Makassar, Jl. Hatta No.3, Makasar, Telepon : 0411-3617482, Fax: 0411-3634564
  Alamat Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Sulawesi Tenggara
  • Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Kelas II Kendari, Jl. WR Supratman No. 2, Kendari, Telepon: 0401-3121651, Fax: 0401-3131842
  Alamat Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) NTB
  • Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Kelas II Mataram, Jl. Adi Sucipto No.13 B, Rembiga, Mataram Telepon :0370-6162145, Fax: 0370-6162147
  Alamat Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) NTT
  • Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Kelas III Kupang, Jl. Adi Sucipto, Penfui, Kupang, Telepon : 0380-881021, Fax: 0380-881021
  Alamat Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Maluku
  • Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Kelas II Ambon, Komplek Pelabuhan Laut Yos Sudarso, Ambon, Telepon : 0911-352263, Fax: 0911-314762
  Alamat Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Maluku Utara
  • Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Kelas III Ternate, Komplek Pelabuhan Ahmad Yani, Ternate, Telepon : 0921-3121464, Fax: 0921-3121464
  Alamat Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Gorontalo
  • Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Kelas III Gorontalo, Jl. Mayor Dullah No.96, Gorontalo, Telepon: 0435-822816, Fax: 0435-822354
  Alamat Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Papua
  • Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Kelas II Jayapura, Jl. Koti II – 2B Jayapura, Telepon : 0967-535553, Fax: 0967-536024
  • Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Kelas III Merauke, Jl. Prajurit No. 1, Merauke, Papua, Telepon : 0971-323828
  • Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Kelas III Biak, Jl. Raya Yafdas Ersambo, Biak, Papua, Telepon : 0981-21278, Fax 0981-27078
  Alamat Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Papua Barat
  • Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Kelas III Manokwari, Jl. Brawijaya No. 22, Manokwari, Papua, Telepon : 0986-211887, Fax: 0986-214503
  • Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Kelas III Sorong, Jl. Jendral Sudirman, Lrg. Marcopolo No. 1, Sorong, Telepon : 0951-321828, Fax: 0951-334412

Incoming search terms:

 • harga vaksin meningitis
 • vaksin meningitis
 • suntik meningitis
 • suntik meningitis di jakarta
 • tempat suntik meningitis
 • tempat suntik meningitis di jakarta
 • biaya vaksin meningitis
 • vaksin meningitis di jakarta
 • biaya suntik meningitis
 • vaksin meningitis untuk umroh

Akomodasi Umroh Hotel Bintang 5 Makkah

Akomodasi Umroh Hotel Bintang 5 Makkah PT Arminareka Perdana

PT Arminareka Perdana, Penyelenggara Ibadah Umroh dan Haji Plus, menyediakan Paket Arofah, yaitu Paket Umroh 9 hari dengan menggunakan penerbangan Garuda dan menginap di Hotel Bintang 5 di Makkah.

PT Arminareka Perdana, menyediakan alternatif Akomodasi Umroh di Hotel Bintang Lima untuk kenyamanan Jamaah Umroh. Ada beberapa Hotel Bintang Lima yang biasa digunakan sebagai Akomodasi Umroh di Makkah,  yaitu :

Hotel Pullman Zam Zam, Mecca / Makkah

Hotel Pullman Zam Zam, Mecca / Makkah, berlokasi tepat di depan Masjidil Haram Makkah. Posisi yang berada di dekat Masjidil Haram, memudahkan Jamaah untuk beribadah ke Masjidil Haram. Dengan pelayanan yang ramah dan fasilitas hotel yang nyaman, akan membuat anda terasa nyaman untuk beristirahat diantara waktu ibadah anda.

Hotel Bintang 5-Pullman Zam Zam Makkah-Exterior
Hotel Bintang 5-Pullman Zam Zam Makkah-Exterior
Hotel Bintang Lima-Pullman Zam Zam Makkah-Exterior2
Hotel Bintang Lima -Pullman Zam Zam Makkah-Exterior2
Hotel Bintang Lima -Pullman Zam Zam Makkah-Room
Hotel Bintang Lima -Pullman Zam Zam Makkah-Room
Hotel Bintang 5-Pullman Zam Zam Makkah-Room
Hotel Bintang Lima -Pullman Zam Zam Makkah-Room
Hotel Bintang Lima -Pullman Zam Zam Makkah-Bathroom
Hotel Bintang Lima -Pullman Zam Zam Makkah-Bathroom
Hotel Bintang Lima-Pullman Zam Zam Makkah-Interior
Hotel Bintang Lima -Pullman Zam Zam Makkah-Interior

Hotel Bintang 5-Pullman Zam Zam Makkah-View

Hotel Bintang  Lima -Pullman Zam Zam Makkah-View

Hotel Royal Dar Al Eiman, Mecca / Makkah

Hotel Royal Dar Al Eiman, Makkah, berlokasi tepat di depan Masjidil Haram Makkah. Posisi yang berada di dekat Masjidil Haram, memudahkan Jamaah untuk beribadah ke Masjidil Haram. Dengan pelayanan yang ramah dan fasilitas hotel yang nyaman, akan membuat anda terasa nyaman untuk beristirahat diantara waktu ibadah anda.

Hotel Bintang 5 - Royal Dar Al Eiman Makkah-Exterior
Hotel Bintang 5 – Royal Dar Al Eiman Makkah-Exterior
Hotel Bintang Lima - Royal Dar Al Eiman Makkah-Reception
Hotel Bintang Lima  – Royal Dar Al Eiman Makkah-Reception
Hotel Bintang Lima - Royal Dar Al Eiman Makkah
Hotel Bintang Lima – Royal Dar Al Eiman Makkah
Hotel Bintang Lima - Royal Dar Al Eiman Makkah
Hotel Bintang Lima  – Royal Dar Al Eiman Makkah
Hotel Bintang Lima - Royal Dar Al Eiman Makkah
Hotel Bintang Lima  – Royal Dar Al Eiman Makkah

Hotel Bintang 5 – Dar Al Ghufran, Makkah

Hotel Dar Al Ghufran, Makkah, berlokasi tepat di depan Masjidil Haram Makkah. Posisi yang berada di dekat Masjidil Haram, memudahkan Jamaah untuk beribadah ke Masjidil Haram. Dengan pelayanan yang ramah dan fasilitas hotel yang nyaman, akan membuat anda terasa nyaman untuk beristirahat diantara waktu ibadah anda.

Umroh Hotel Bintang 5-Dar Al Ghufron-Makkah
Umroh Hotel Bintang 5-Dar Al Ghufron-Makkah
Umroh Hotel Bintang Lima -Dar Al Ghufron-Makkah
Umroh Hotel Bintang Lima -Dar Al Ghufron-Makkah
Umroh Hotel Bintang Lima -Dar Al Ghufron-Makkah-Room
Umroh Hotel Bintang Lima -Dar Al Ghufron-Makkah-Room
Umroh Hotel Bintang 5-Dar Al Ghufron-Makkah-Room
Umroh Hotel Bintang Lima -Dar Al Ghufron-Makkah-Room
Umroh Hotel Bintang 5-Dar Al Ghufron-Makkah-Room
Umroh Hotel Bintang Lima -Dar Al Ghufron-Makkah-Room
Umroh Hotel Bintang 5-Dar Al Ghufron-Makkah-Reception
Umroh Hotel Bintang Lima -Dar Al Ghufron-Makkah-Reception
Umroh Hotel Bintang 5-Dar Al Ghufron-Makkah-Restaurant
Umroh Hotel Bintang Lima -Dar Al Ghufron-Makkah-Restaurant
Umroh Hotel Bintang 5-Dar Al Ghufron-Makkah-Lounge
Umroh Hotel Bintang Lima -Dar Al Ghufron-Makkah-Lounge

Incoming search terms:

 • umroh hotel bintang 5
 • Hotel bintang 5 untuk calon jamaah umroh dan haji
 • paket umroh bintang 5
 • gambar hotel mekah armina reka perdana
 • saraya iman makkah hotel
 • umroh ramadhan hotel bintang 5
 • fasilitas hotel di mekkah dan madinah pt arminareka perdana
 • dar gufron makkah hotel
 • contoh akomodasi dana umroh dan haji
 • berapa tarip hotel bintang 5 dan 4 buat umroh d mekah dan madinah 2017